Privacybeleid

Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens direct naar een persoon te herleiden zijn, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en e-mail adres. Ook kunnen je gebruikersnaam op onze website als persoonsgegeven worden aangemerkt.

We verzamelen data op verschillende manieren.
Wij verzamelen op verschillende manieren data van u als klant of gebruiker van onze website. Dat doen we niet alleen op de voorgrond maar ook op de achtergrond. De punten waarop wij gegevens verzamelen zijn als volgt:
• Bij contactmomenten
• Bij websitegebruik
• Stadspasleden
• Artiesten
• Vrijwilligers
• Sponsors

Waarvoor gebruiken we deze data?
Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren slaan we de eerder benoemde gegevens van u op. Dan doen we echter pas zodra u een van de bovenstaande diensten gebruikt. Wij gebruiken wij de data voor de volgende doeleinden:
• Inzetten van vrijwilligers voor, tijdens of na het
• evenement
• Programmeren en uitbetalen van artiesten
• Het plaatsen van sponsoren

Wat zijn jouw rechten?
Je gegevens zijn jouw eigendom. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens en verwerken en beveiligen we die volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op grond van de privacywet heb je verschillende rechten:
• inzage in je gegevens
• correctie van je gegevens
• bezwaar tegen verwerking van je gegevens
• recht op vergetelheid
• recht op dataportabiliteit

Meer informatie over dit onderwerp kun je mailen naar de Hoornse Stadsfeesten via de contactpagina.

De stadsfeesten volgend jaar weer?

De Hoornse Stadsfeesten maakt geen winst en is een non-profit organisatie die compleet afhankelijk is van donateurs, sponsoren, vrijwilligers én van jouw euro. Dit allemaal omdat samen zoveel leuker is en écht iedereen kan genieten van een een prachtig weekend.