Het grootste, gratis muziekevent van West-Friesland gaat door! Dankzij steun van diverse horecaondernemingen, de gemeente Hoorn en Rabobank West-Friesland vertrouwt het bestuur van de Stichting Hoornse Stadsfeesten erop dat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen om op 17, 18 en 19 juni de 18de editie van de Hoornse Stadsfeesten te houden. Een belangrijk speerpunt in de fondswerving is de Hoornse Stadspas.

In december stelde het bestuur vast de Hoornse Stadsfeesten niet langer te kunnen organiseren als gevolg van steeds verder teruglopende inkomsten. Hierop volgden vele steunbetuigingen van horecaondernemers, de gemeente Hoorn en trouwe sponsor Rabobank West-Friesland. Ook het publiek liet van zich horen. Iedereen wilde een extra handreiking doen om de Stadsfeesten toch door te laten gaan.

Hoornse Stadspas
De afgelopen periode voerde het bestuur gesprekken met diverse partijen die uiteindelijk tot financiële en materiële toezeggingen leidden. Tijdens deze gesprekken ontstond het idee voor de invoering van de Hoornse Stadspas. Iedereen die de Stadsfeesten een warm hart toedraagt kan dat nu laten zien door voor 10 euro de pas aan te schaffen en zo het evenement mede mogelijk te maken. Met deze actie wil de organisatie minimaal 5.000 euro ophalen. Voorzitter Erik Visser: “Het idee van de Stadspas hebben we voorgelegd aan de directie van Rabobank West-Friesland, die meteen enthousiast reageerde. De opstartkosten voor de invoering van de pas neemt de bank voor haar rekening. Een extra financiële bijdrage, naast haar jaarlijkse sponsorbijdrage. Daar zijn we enorm blij mee! Deze steun en alle warme reacties vanuit het publiek hebben het bestuur en alle betrokken vrijwilligers gesterkt. Vol vertrouwen en enthousiasme wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen van een geweldige, 18de editie van de Hoornse Stadsfeesten!”

De Hoornse Stadspas is te bestellen via www.hoornsestadsfeesten.nl/hoornse-stadspas

Foto door Guillaume Groen: voorzitter stichting Hoornse Sadsfeesten Erik Visser (l), overhandigt de Hoornse Stadspas aan Tom van Roon, directeur Particulieren & Private Banking Rabobank West-Friesland